Notulist inhuren – Notuleren

 90,75 excl. btw

Notuleren op Locatie, via internetverbinding of achteraf.

Kosten exclusief btw:
€ 75,00 Per uur exclusief btw
€ 90,75 Per dag reiskosten exclusief btw
Prijzen zijn exclusief eventueel benodigde materialen

Categorieën: ,

Beschrijving

Notuleren middels Mind Maps

Dat kan zijn voor presentaties, workshops, overleg, verslaglegging, enzovoort.

a 2011_WIG Financiën op orde

Notuleersessies kunnen op verschillende manieren worden ingevuld:

 • 1) Notulist zit ‘verscholen’ in de ruimte en maakt op de achtergrond de Mind Map Notulen.
  • hierbij kan afgesproken worden dat de notulen nabewerkt worden en, bijvoorbeeld, als pdf verstuurd worden. (dit kan vaak ook als interactieve Mind map op een website geplaatst worden),
  • ook kan afgesproken worden dat de Mind Map(s) achteraf aan de deelnemers gepresenteerd worden.
   3 BlokvoorBlok
 • 2) Notulist is betrokken bij het proces
  • de Mind Map is constant zichtbaar voor de deelnemers
   • dit kan wederom als een soort ‘verslag’ die de deelnemers zien groeien
   • dit kan ook dat de Mind Map de leidraad is voor het gesprek/de BrainStorm
    • desgewenst kan de betrokken Mind Map Notulist tevens de gespreksleider zijn.
 • 3) De notulist maakt de Mind Map op afstand
  • Rechtstreeks: via een snelle verbinding worden de signalen doorgestuurd
  • Achteraf: Notulist wordt voorzien van toegezonden beeld- en geluidsmateriaal

Voorbereiding:
Het kan mogelijk zijn dat de notulist zich moet ‘inlezen’ in de materie om beter inhoudelijk te kunnen notuleren. Ook kan het zijn dat de notulist modellen ‘moet’ maken om tijdens de notuleersessie sneller/beter te kunnen werken.  Ook gesprekken vooraf gelden onder de voorbereiding.

Daadwerkelijke uitvoering:
De notulist zorgt zelf voor zijn/haar computer met software. Bij notuleren op locatie dient de opdrachtgever te zorgen voor een passende ergonomische werkplek met voldoende stroomaansluitingen én een goed werkende internetaansluiting.

Nabewerking:
Onder nabewerking wordt verstaan het redigeren van de Mind Map. Tijdens een notuleersessie kan het tempo zo hoog zijn dat er geen tijd is om grammaticale- en taalfouten er uit te halen, alsmede te controleren op correcte zinnen. Indien gewenst kan dat dan na de sessie plaatsvinden. Ook logischer herinrichten van de Mind Map met effectieve clustering kan als nabewerking worden afgestemd.

Ook de tijd die nodig is om pdf’s en/of interactieve Mind Maps te maken én zorgen dat deze bruikbaar gemaakt worden/verstuurd worden, wordt onder nabewerking verstaan.

Kosten exclusief btw:
€ 75,00 Per uur exclusief btw
€ 60,00 Per dag reiskosten exclusief btw
Prijzen zijn exclusief eventueel benodigde materialen

Kosten inclusief btw:
€ 90,75 Per uur inclusief btw
€ 73,00 Per dag reiskosten inclusief btw
Prijzen zijn exclusief eventueel benodigde materialen

Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden.

Kostenberekening notuleren op locatie:
Voorbereiding en nabewerking wordt per kwartiereenheid berekend.
Er wordt voor notulering op locatie minimaal 3 uren berekend voor één dagdeel, ongeacht het daadwerkelijke aantal te notuleren uren. Voor een hele dag wordt minimaal 6 uren in rekening gebracht.

De overeengekomen gereserveerde tijd wordt berekend, ongeacht de daadwerkelijke uitvoering waarbij, bijvoorbeeld, door internetstoring o.i.d. geen sessie mogelijk kan zijn.

Kostenberekening notuleren middels videobellen:
Voorbereiding en nabewerking wordt per kwartiereenheid berekend.
Er wordt voor notulering middels videobellen minimaal 1 uur berekend.

De overeengekomen gereserveerde tijd wordt berekend, ongeacht de daadwerkelijke uitvoering waarbij, bijvoorbeeld, door internetstoring o.i.d. geen sessie mogelijk kan zijn.