Notuleersessies

In de dagelijkse sessies werden de beelden en het geluid simultaan gemindmapped door de Mind Map-notulist. Dat gaat vaak in hoog tempo, vandaar dat niet alle zinnen en grammatica volledig correct zijn. Immers, na een sessie kwam gelijk weer een nieuwe sessie.

Een impressie:

Als er tijd genoeg is na een notuleersessie kan je nog de teksten redigeren: spel- en grammaticafouten eruit, correcte zinssneden toepassen, kopieëren en plakken van informatie die beter samen geclusterd kan worden.

Vanwege het tijdsaspect tijdens de 5 dagen met iedere dag 5 à 6 sessies achter elkaar was daar amper een mogelijkheid toe. Het was dan ook bedoeld om te laten zien wat de mogelijkheden zijn van het notuleren middels Mind Maps.

De ervaring leert dat deze Mind Maps, ondanks eventuele foutjes, een prima weergave zijn van wat er in een sessie aan bod is gekomen.

Toepasbaarheid.

Waar kan je zoal het notuleren middels Mind Maps bij/voor gebruiken?
Aantekeningen maken tijdens de les, tijdens het bekijken van een video, tijdens een vergadering, tijdens een lezing, tijdens presentaties, tijdens workshops en trainingen en feitelijk overal waar een vorm van communicatie plaatsvind.

Ik (Rudy Rensink) doe dit zowel op papier, met een tablet als met de computer. Op papier natuurlijk met mijn 4-kleurenpen die ik altijd bij me heb. Op de tablet meestal met iMindMap, maar ook wel eens met MindManager of Freemind. Op de computer meestal met iMindMap, maar ook wel met MindManager en Freemind.

Tijdens mijn MindMap-training leer ik de deelnemers dat je zelfs een volledige lezing/presentatie prima op één of twee velletjes papier kan notuleren waarbij ik zelfs garandeer dat ze achteraf 80-100% terug kunnen halen! Zie tevens mijn youtubefilmpje over wat Mind Mappen is.

Digitaal notuleren van Rudy Rensink van mindmap.nl van de ING Hangout sessie over ondernemen in Duitsland
presentatie notulen gelijk na de notuleersessie door Rudy Rensink van MindMap.nl
presentatie notulen gelijk na de notuleersessie door Rudy Rensink van MindMap.nl
Notuleren tijdens een presentatie van Van Gaal door Rudy Rensink van MindMap.nl
Notuleren tijdens een presentatie van Van Gaal door Rudy Rensink van MindMap.nl
Notuleren tijdens een vergadering van de gemeente Amsterdam
Notuleren tijdens een vergadering van de gemeente Amsterdam door notulisten van MindMap.nl
Notuleren door Rudy Rensink van MindMap.nl tijdens een presentatie
Notuleren door Rudy Rensink van MindMap.nl tijdens een presentatie